Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης ιστοσελίδας 

Κάθε χρήστης της Ιστοσελίδας της Olimpos.eu θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους ακόλουθους όρους χρήσης

 Διαθέσιμες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα της Olimpos.eu

Η ιστοσελίδα Olimpos.eu καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει στο Χρήστη ακριβείς πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας της.

Παρόλα ταύτα, υπάρχει πιθανότητα να υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις, κυρίως σε πληροφορίες οι οποίες προέρχονται από τρίτα μέρη (προϊόντα, υπερσύνδεσμοι κλπ). Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι χρήστες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ελέγχουν τις πληροφορίες πριν από οποιαδήποτε χρήση.

Η ιστοσελίδα Olimpos.eu δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση άμεσης ή έμμεσης ζημίας, η οποία μπορεί να προκληθεί από μη ελεγμένη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Η ιστοσελίδα Olimpos.eu διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου αυτής καθώς και τους όρους χρήσης αυτής, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω της ιστοσελίδας της.

Περιορισμός Ευθύνης

Η ιστοσελίδα Olimpos.eu ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Πνευματικά Δικαιώματα

Η ιστοσελίδα Olimpos.eu αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της Ιστοσελίδας εκτός ρητών εξαιρέσεων.

Η αναπαραγωγή και χρήση της διαθέσιμης πληροφορίας στην ιστοσελίδα της Olimpos.eu, υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ο Χρήστης θα πρέπει να επισυνάπτει σε οποιαδήποτε αναπαραγόμενη από την Ιστοσελίδα πληροφορία, τη σχετική σημείωση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο Χρήστης θα πρέπει να επισυνάπτει σε οποιαδήποτε αναπαραγόμενη από την Ιστοσελίδα πληροφορία, τις εν λόγω προϋποθέσεις

Ο Χρήστης θα έχει το δικαίωμα να αναπαράγει πληροφορίες της Ιστοσελίδας μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και όχι για εμπορικούς σκοπούς

Ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιήσει με κανένα τρόπο πληροφορία που παρέχεται στην Ιστοσελίδα

Ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ή να αναπαράγει μεμονωμένα γραφικά που σχετίζονται με κάποιο κείμενο της Ιστοσελίδας

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα της Ιστοσελίδας, ανήκουν στην ιστοσελίδα Olimpos.eu

Εμπορικά Σήματα & Λογότυπα

Κάθε εμπορικό σήμα ή/και λογότυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα Olimpos.eu, προστατεύεται από νόμους σχετιζόμενους με τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα.

Ως εκ τούτου, η παρουσία τους στην ιστοσελίδα Olimpos.eu δεν πρέπει να θεωρηθεί ως χορήγηση άδεια χρήσης, και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο.

Ο Χρήστης πριν από οποιαδήποτε αντίστοιχη χρήση, θα πρέπει να φροντίσει να προμηθευτεί άδεια από τον ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος ή/και λογοτύπου.

Υπερσύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Ο χρήστης προκειμένου να δημιουργήσει οποιονδήποτε υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα Olimpos.eu, θα πρέπει απαραίτητα να έχει τη γραπτή έγκριση της Εταιρείας.

Το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων με την ιστοσελίδα Olimpos.eu, δεν ελέγχονται από την ιστοσελίδα Olimpos.eu.

Ως εκ τούτου, η ιστοσελίδα Olimpos.eu δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους ενώ η πλοήγηση σε αυτές θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης των εν λόγω ιστοσελίδων.

Η επίσκεψη στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.