Ο οδοιπόρος του Ολύμπου μπορεί να φιλοξενηθεί σε κάποιο από τα καταφύγια του.

Καταφύγια

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σπήλιος Αγαπητός 2100m 120 άτομα Home
Βρυσοπούλες 1800m 25 άτομα Home
Χρήστος Κάκαλος 2650m 23 άτομα Home
Σταυρός (Δημήτριος Μπουντόλας) 960m 30 άτομα Home
Πετρόστρουγκα 1950m 90 άτομα Home
Γιόσος Αποστολίδης 2700m 100 άτομα Home
Κρεβάτια Βροντούς 950m 20 άτομα Home

 

Καταφύγια ανάγκης

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Άγιος Αντώνιος 2817m 12 άτομα
Άνω Πηγάδι 1400m 18 άτομα
Χριστάκη (πάντα ανοιχτό) 2550m 10 άτομα
Κώστας Μιγκοτσίδης – Βρυσοπούλες 2450m 6 άτομα
Λιβαδάκι 2100m 5 άτομα
Σαλατούρα -Πυροφυλάκιο 1850m 6 άτομα